Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Propozice soutěže Junior Song

Československá hudební soutěž mladých autorů do 30 let, která je součástí mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA.
Vyhlašovatel a pořadatel soutěže je INTERPORTA, zapsaný spolek.
Propozice platí pro rok 2019.

I. Všeobecná charakteristika

 1. Československá postupová soutěž mladých autorů textů a hudby.
 2. Soutěž je určena autorům, kteří v roce 2019 nebudou starší třiceti let.
 3. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.

II: Cíle soutěže

 1. 1. Vytvoření platformy pro začínající autory z Čech a Slovenska.
 2. Umožnit mladým autorům prezentovat svoje dílo před odborníky i širokou veřejností a mít možnost srovnání s ostatními účastníky soutěže.
 3. Podporovat a přispívat k rozvoji autorské tvorby, pomáhat při jejich prezentaci v médiích, na dalších soutěžích a festivalech.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci s ostatními účastníky.

III. Struktura soutěže – postup do finále v Ústí nad Labem

 1. 1. Do finále přímo postupuje jedna nominovaná soutěžní píseň z každé celostátní partnerské soutěže či festivalu kterými jsou: PORTA, Strunobranie, Brána, FolkyTonk a Žiarský ZOB - Slovensko.
 2. Tři vítězné písně z internetové soutěže, která bude probíhat na webových stránkách INTERPORTY. http://www.interporta.cz . Každý autor textu a hudby do 30 let, může zaslat na mail interporta@email.cz, pořadatelům nahrávku pouze jedné písně ve formátu MP3 a písemný text písně! Nahrávka včetně textu písně musí být doručena do 28.2.2019. Odborná porota, jmenovaná pořadatelem, vybere z došlých nahrávek max. 10 skladeb, které k 1.4.2019 uveřejnění na webových stránkách http://www.interporta.cz. Na základě hodnocení respondentů v období od 1.4. do 30.4.2019 bude k 1.5.2019 oznámena trojice písní postupující do finále soutěže v Ústí nad Labem.
 3. V souladu s bodem č. II/3 soutěžního řádu si pořadatel soutěže vyhrazuje právo udělit „divokou kartu“ kterémukoliv autorovy z Čech a Slovenska ve věku do 30 let a to na základě doporučení odborníků a vlastního rozhodnutí.
 4. Celkový počet soutěžních písní ve finále je stanoven na max. 8.

IV. Podmínky pro soutěžících.

 1. 1. Soutěžící musí splnit všechny podmínky uvedené v těchto propozicích a v soutěžním řádu.
 2. Finalisté musí vyplnit přihlášku, která je součástí propozic a poslat s požadovanými přílohami ve verzi Excel na adresu interporta@email.cz, nebo písemně na adresu: Višňová 2834/ 1, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika.
 3. Soutěžit se může pouze s původní autorskou písní v českém, nebo slovenském jazyce.
 4. Každý autor si zajistí interpreta či interprety svého díla, případně může být interpretem sám či s dalšími hudebníky a zpěváky.
 5. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 6. Ve finále soutěže mají interpreti k dispozici 10 minut na pódiu, během kterých mohou zahrát 2-3 skladby, z niž jedna je soutěžní píseň, která postoupila na základě nominace, nebo z výsledku internetové soutěže vyhlášené pořadatelem INTERPORTA, z.s.

V. Odborné zabezpečení soutěže.

 1. 1. Nominované písně do finále hodnotí odborná porota příslušné partnerské soutěže.
 2. Ze zaslaných písní do internetové soutěže vybírá odborná porota max.10, jejichž nahrávky umístí na svých webových stránkách. Do finále postupují písně, které se umístí v hlasování posluchačů na 1.-3. místě.
 3. Finálové vystoupení soutěžících v Ústí nad Labem hodnotí odborná porota, která má vždy lichý počet členů, nejméně však tři.
 4. Porotci rozhodují tajně, písemně, na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele. Poté je uložen v archivu festivalu.
 5. Kritériem hodnocení je kvalita písně, jak po textové, tak hudební stránce.
 6. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY, z .s. na návrh vedoucího soutěže.
 7. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, t.j., v porotě nemůže působit osoba, která soutěžící připravovala, která přímo spolupracuje se soutěžícími nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 8. Rozhodnutí poroty je konečné.

VI. Organizační zabezpečení a další informace.

1 Místo a datum konání: 14.–15. 6. 2019 Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem, Česká republika
2 Datum finále soutěže 14.6.2019
3 Prezence: Pátek 14. 6. 2019. - 11:00–13:00
4 Místo prezence: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem
GPS: 50.6822281N, 14.0291761E (bude značeno)
5 Kontakty E-mail: interporta@email.cz

Adresa: INTERPORTA z.s.
Višňová 2834/ 1,
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika
Telefon: 602 102 522, 731 168 774
Web: http://www.interporta.cz
6 Rozsah soutěžního vystoupení: V pátek 14.6.2018: do 10 minut vč. informace o kapele v podání moderátora
7 Zvuková zkouška: V pátek 14. 6. 2019: 12:00–14:00
8 Pořadatelé zajistí a uhradí:
 • volný vstup účinkujícím na všechny koncerty festivalu
 • částečnou úhradu dopravy
 • zajistí a uhradí v den vystoupení ubytování ve stanech ( spacáky vlastní)
 • zajistí ubytování v ubytovně za poplatek cca 270,- Kč/ osoba a noc, a to na základě požadavku vedeného v přihlášce do soutěže.
 • občerstvení při soutěži
 • uhradí náklady spojené s práci odborné poroty
 • potřebnou zvukovou techniku a zázemí pro soutěžící
9 Vedoucí soutěže: Jan Moucha
10Soutěžící, kteří postoupili do finále v Ústí nad Labem jsou povinni zaslat přihlášku včetně požadovaných příloh (krátká biografie kapely, fotografie, seznam skladeb vč. autorů textu a hudby, stage plan), a to nejpozději do 15.5. 2019

Propozice byly schváleny výborem INTERPORTY z.s., který je pořadatel a vyhlašovatel soutěže , na jednání v Ústí nad Labem dne 15.12.2018.

Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru spolku

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter