Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Propozice soutěže Junior Song

Československá hudební soutěž mladých autorů do 35 let, která je součástí mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA.
Vyhlašovatel a pořadatel soutěže je INTERPORTA, zapsaný spolek.
Propozice platí pro rok 2023.

I. Všeobecná charakteristika

 1. Československá postupová soutěž mladých autorů textů a hudby.
 2. Soutěž je určena autorům, kteří v roce 2023 nebudou starší třiceti pěti let.
 3. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.

II: Cíle soutěže

 1. Vytvoření platformy pro začínající autory z České a Slovenské republiky.
 2. Umožnit mladým autorům prezentovat svoje dílo před odborníky i širokou veřejností a mít možnost srovnání s ostatními účastníky soutěže.
 3. Podporovat a přispívat k rozvoji autorské tvorby, pomáhat při jejich prezentaci v médiích, na dalších soutěžích a festivalech.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci s ostatními účastníky.

III. Struktura soutěže – postup do finále v Ústí nad Labem

 1. Do finále přímo postupuje jedna soutěžní píseň z každé celostátní partnerské soutěže, či festivalu, kterými jsou: PORTA, Kontakt, Brána, Žiarský ZOB, Talent Country radia a další.
 2. V souladu s bodem č. II/3 Soutěžního řádu si pořadatel soutěže vyhrazuje právo udělit „divokou kartu“ kterémukoliv autorovi z České a Slovenské republiky ve věku do 35 let, a to na základě doporučení odborníků a vlastního rozhodnutí.
 3. Celkový počet soutěžních písní ve finále je stanoven na max. 12.

IV. Podmínky pro soutěžící.

 1. Soutěžící musí splnit všechny podmínky uvedené v těchto propozicích a v soutěžním řádu.
 2. Finalisté musí vyplnit přihlášku, která je součástí propozic a poslat s požadovanými přílohami na adresy apbsrejber@gmail.com, interporta@email.cz, nebo písemně na adresu Višňová 2834/ 1, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika.
 3. Soutěžit se může pouze s původní autorskou písní v českém, nebo slovenském jazyce.
 4. Každý autor si zajistí interpreta či interprety svého díla, případně může být interpretem sám, či s dalšími hudebníky a zpěváky.
 5. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 6. Ve finále soutěže mají interpreti k dispozici 10 minut na pódiu, během kterých mohou zahrát 2-3 skladby, z niž jedna je soutěžní píseň.

V. Odborné zabezpečení soutěže.

 1. Nominované písně do finále hodnotí odborná porota příslušné partnerské soutěže.
 2. Finálové vystoupení soutěžících v Ústí nad Labem hodnotí odborná porota, která má vždy lichý počet členů, nejméně však tři.
 3. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele. Poté je uložen v archivu festivalu.
 4. Kritériem hodnocení je kvalita písně, jak po textové, tak hudební stránce.
 5. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY, z .s. na návrh vedoucího soutěže.
 6. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, tj., v porotě nemůže působit osoba, která soutěžící připravovala, která přímo spolupracuje se soutěžícími, nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 7. Rozhodnutí poroty je konečné.

VI. Organizační zabezpečení a další informace.

1 Místo a datum konání: 3. 6. 2023 Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem, Česká republika
2 Datum finále soutěže Junior song 3. 6. 2023 od 16.00 hod.
3 Prezence: Sobota (3. 6. 2023) – 12.00 – 16.00 hod.
4 Místo prezence: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem
GPS: 50.6822281N, 14.0291761E (bude značeno)
5 Kontakty E-mail: interporta@email.cz

Adresa: INTERPORTA z.s.
Višňová 2834/ 1,
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika
Telefon: 731 168 774
Web: http://www.interporta.cz
6 Rozsah soutěžního vystoupení: V sobotu 3. 6. 2023: do 10 minut vč. informace o kapele v podání moderátora
Možnost recitálu na vedlejší scéně cca. 30 min.
7Možnost zvukové zkoušky V sobotu 3. 6.2023: 14:30–15:00
8 Pořadatelé zajistí a uhradí:
 • příspěvek na cestovné
 • občerstvení při soutěži
9 Vedoucí soutěže:Jindřich Šrejber, (apbsrejber@gmail.com)
11Soutěžící, kteří postoupili do Ústí nad Labem jsou povinni zaslat přihlášku včetně požadovaných příloh (krátká biografie kapely, fotografie, seznam skladeb vč. autorů textu a hudby, text soutěžní písničky, čestné prohlášení autora a stage plan), a to nejpozději do 30.4.2023 (nebo dle dohody). Aktuální informace budou na http://www.interporta.cz

Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru INTERPORTA z.s.

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter