Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Propozice soutěže Junior Song

Československá hudební soutěž mladých autorů do 33 let, která je součástí mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA.
Vyhlašovatel a pořadatel soutěže je INTERPORTA, zapsaný spolek.
Propozice platí pro rok 2020.

I. Všeobecná charakteristika

 1. Československá postupová soutěž mladých autorů textů a hudby
 2. Soutěž je určena autorům, kteří v roce 2020 nebudou starší třiceti tří let.
 3. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.

II: Cíle soutěže

 1. Vytvoření platformy pro začínající autory z Čech a Slovenska.
 2. Umožnit mladým autorům prezentovat svoje dílo před odborníky i širokou veřejností a mít možnost srovnání s ostatními účastníky soutěže.
 3. Podporovat a přispívat k rozvoji autorské tvorby, pomáhat při jejich prezentaci v médiích, na dalších soutěžích a festivalech.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci s ostatními účastníky.

III. Struktura soutěže – postup do finále v Ústí nad Labem

 1. Do finále přímo postupuje jedna nominovaná soutěžní píseň z každé celostátní partnerské soutěže, či festivalu, kterými jsou: PORTA, Strunobranie, Brána, Folky Tonk, a Žiarský ZOB.
 2. V souladu s bodem č. II/3 Soutěžního řádu si pořadatel soutěže vyhrazuje právo udělit „divokou kartu“ kterémukoliv autorovi z Čech a Slovenska ve věku do 33 let, a to na základě doporučení odborníků a vlastního rozhodnutí.
 3. Celkový počet soutěžních písní ve finále je stanoven na max. 8.

IV. Podmínky pro soutěžící.

 1. Soutěžící musí splnit všechny podmínky uvedené v těchto propozicích a v soutěžním řádu.
 2. Finalisté musí vyplnit přihlášku, která je součástí propozic a poslat s požadovanými přílohami ve verzi Excel na adresy interporta@email.cz,, nebo písemně na adresu Višňová 2834/ 1, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika.
 3. Soutěžit se může pouze s původní autorskou písní v českém, nebo slovenském jazyce.
 4. Každý autor si zajistí interpreta či interprety svého díla, případně může být interpretem sám, či s dalšími hudebníky a zpěváky.
 5. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 6. Ve finále soutěže mají interpreti k dispozici 10 minut na pódiu, během kterých mohou zahrát 2-3 skladby, z niž jedna je soutěžní píseň, která postoupila na základě nominace, nebo rozhodnutím pořadatele

V. Odborné zabezpečení soutěže.

 1. Nominované písně do finále hodnotí odborná porota příslušné partnerské soutěže.
 2. Finálové vystoupení soutěžících v Ústí nad Labem hodnotí odborná porota, která má vždy lichý počet členů, nejméně však tři.
 3. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele. Poté je uložen v archivu festivalu.
 4. Kritériem hodnocení je kvalita písně, jak po textové, tak hudební stránce.
 5. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY, z .s. na návrh vedoucího soutěže.
 6. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, tj., v porotě nemůže působit osoba, která soutěžící připravovala, která přímo spolupracuje se soutěžícími, nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 7. Rozhodnutí poroty je konečné.

VI. Organizační zabezpečení a další informace.

1 Místo a datum konání: 11.–13. 6. 2020 Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem, Česká republika
2 Datum finále soutěže Junior song 12.6.2020
3 Prezence: Pátek 14. 6. 2019. - 11:00–13:00
4 Místo prezence: Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem
GPS: 50.6822281N, 14.0291761E (bude značeno)
5 Kontakty E-mail: interporta@email.cz

Adresa: INTERPORTA z.s.
Višňová 2834/ 1,
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika
Telefon: 731 168 774
Web: http://www.interporta.cz
6 Rozsah soutěžního vystoupení: V pátek 12.6.2020: do 10 minut vč. informace o kapele v podání moderátora
Možnost dalšího nesoutěžního vystoupení na vedlejší scéně- nepovinná
7 Zvuková zkouška: V pátek 12. 6. 2020: 12:00–14:00
8 Pořadatelé zajistí a uhradí:
 • volný vstup účinkujícím na všechny koncerty festivalu
 • částečnou úhradu dopravy
 • zajistí a uhradí v den vystoupení ubytování ve stanech ( spacáky vlastní)
 • zajistí ubytování v ubytovně za poplatek cca 280,- Kč/ osoba a noc, a to na základě požadavku vedeného v přihlášce do soutěže.
 • občerstvení při soutěži
 • uhradí náklady spojené s prácí odborné poroty
 • potřebnou zvukovou techniku a zázemí pro soutěžící
9 Vedoucí soutěže:Jindřich Šrejber, (apbsrejber@gmail.com)
10 ProdukceHynek Verner – vedoucí produkce (verner@bbartproduction.cz
Marcela Bořutová- produkční ( borutova@ksul.cz, )
11Soutěžící, kteří postoupili do finále v Ústí nad Labem jsou povinni zaslat přihlášku včetně požadovaných příloh (krátká biografie kapely, fotografie, seznam skladeb vč. autorů textu a hudby, stage plan), a to nejpozději do20.2.2020

Propozice byly schváleny výborem INTERPORTY z.s., který je vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže, na jednání v Ústí nad Labem dne 2.8.2019

Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru INTERPORTA z.s.

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter