Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Soutěžní řád

„Junior Song“ realizované v rámci INTERPORTY 2019

Československá autorská soutěž „Junior Song“, jako součást mezinárodní soutěže INTERPORTA je určena mladým autorům z České a Slovenské republiky a navazuje na historické tradice autorské soutěže festivalu PORTA, založeného v roce 1967 v Ústí nad Labem.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je INTERPORTA, zapsaný spolek Ústí nad Labem, který při přípravě a realizaci spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty a partnery.
 2. Soutěž je součástí projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.
 3. Soutěže se můžou zúčastnit mladí autoři z České a Slovenské republiky , kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálního věku 30 let.
 4. Soutěž se koná každý rok.
 5. Do soutěže je možné přihlásit pouze píseň která nebyla dosud nahrána na zvukový nosič, nebyla přehrávána v mediích a na sociální sítě byla umístěna nejdříve v roce 2018

II. FINÁLE SOUTĚŽE

 1. Přímo do finále soutěže postupují autoři, kteří jsou nominováni partnerskými festivaly a to:
  • jedna píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 30 let na celostátním festivalu PORTA
  • jedna píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 30 let na celostátním festivalu BRÁNA
  • jedna píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů na celostátním festivalu FolkyTonk
  • jedna píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 30 let na celostátním festivalu Strunobranie - Slovensko
  • jedna píseň vyhodnocená odbornou porotou soutěžících autorů do 30 let na festivalu Žiarský ZOB- Slovensko
 2. Tři vítězné píseň z internetové soutěže, která bude probíhat na webových stránkách INTERPORTY. http://www.interporta.cz. Každý autor do 30 let, může zaslat pořadatelům nahrávku pouze jedné píseň ve formátu MP3. Odborná porota, jmenovaná pořadatelem, vybere z došlých nahrávek 10 píseň, které uveřejnění na webových stránkách http://www.interporta.cz . Na základě hodnocení respondentů bude určena trojice postupujících do finále soutěže.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo udělit „divokou kartu“ kterémukoliv autorovy z Čech a Slovenska ve věku do 30 let a to na základě doporučení odborníků a vlastního rozhodnutí.
 4. Vlastní finále probíhá formou živého vystoupení na hlavním pódiu v rámci programu mezinárodní soutěže INTERPORTA vždy v červnu v Ústí nad Labem.

III. CÍLE SOUTĚŽE

 1. Vytvoření platformy pro začínající autory z Čech a Slovenska.
 2. Umožnit mladým autorům prezentovat svoje dílo před odborníky i širokou veřejností a mít možnost srovnání s ostatními účastníky soutěže.
 3. Podporovat a přispívat k rozvoji autorské tvorby, pomáhat při jejich prezentaci v médiích a na dalších soutěžích a festivalech.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci s ostatními účastníky.

IV. ORGANIZACE FINÁLE

 1. Finále autorské soutěže se může skládat z více soutěžních koncertů. Strukturu určuje pořadatel při vyhlášení ročníku. Případné rozdělení soutěžících do jednotlivých částí a pořadí jejich soutěžních vystoupení určuje pořadatel.
 2. Každý autor si zajistí interpreta či interprety svého díla, případně může být interpretem sám či s dalšími hudebníky a zpěváky. Ve finále soutěže mají interpreti k dispozici 10 minut na pódiu běhen kterých mohou zahrát 2-3 skladby z niž jedna je soutěžní skladba, která postoupila na základě nominace nebo z výsledku internetové soutěže vyhlášené pořadatelem INTERPORTA z.s.
 3. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 4. Každý soutěžící subjekt obdrží v předstihu základní informace o soutěži a tiskopis přihlášky.
 5. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva vážící se k tomuto dílu, zejména autorská práva, a nevztahují se na ně práva třetích osob.
 6. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky, jejíž tiskopis je zaslán všem soutěžícím vybraných porotou, dává soutěžící souhlas s pořízením audio a video záznamu, nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti spolku INTERPORTA za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce, nebo toto jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud bude mít soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.
 7. Soutěžící dává přihlášením do soutěže Junior Song souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely spojené se soutěží po celou dobu jejího trvání.

V. PRŮBĚH A HODNOCENÍ FINÁLE SOUTĚŽE

 1. Finálové vystoupení soutěžících hodnotí odborná porota, která má vždy lichý počet členů,nejméně však tři.
 2. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele. Poté je uložen v archivu festivalu.
 3. Kritériem je kvalita písně.
 4. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY ,z .s. na návrh vedoucího soutěží.
 5. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, t.j. v porotě nemůže působit osoba, která soutěžící připravovala, která přímo spolupracuje se soutěžícími nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 6. Rozhodnutí poroty je konečné.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Během celého průběhu akce jsou všichni soutěžící k dispozici vyhlašovateli a mohou být podle potřeb využití na prezentační a společenské doprovodné aktivity v místě konání soutěže i v blízkém okolí. Děti do 15 let jsou povinné přijít na soutěž v doprovodu dospělé osoby (pedagoga, vedoucího souboru, rodiče nebo jiné dospělé osoby), která chrání jejich bezpečnost a řeší jejich problémy organizačního, či sociálního charakteru.
Průběh soutěže, její struktura a navazující organizační záležitosti jsou uvedeny v propozicích soutěže , které jsou vydávány vždy pro příslušný ročník.

Soutěžní řád byl schválen výborem spolku INTERPORTA z.s., který je pořadatelem a vyhlašovatelem soutěž, dne 15.12.2018 v Ústí nad Labem.

Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru spolku

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter